KBO Heerhugowaard ’t Kruis

Op deze pagina vindt u informatie van de KBO Heerhugowaard ’t Kruis ( KBO staat voor Katholieke Bond van Ouderen) en de uitgaven van het magazine KBO/PCOB.

KBO Heerhugowaard ’t Kruis

KBO ’t Kruis heeft ruim 200 leden en organiseert tweemaal per maand een kaartmiddag. Tevens is er gelegenheid om te sjoelen, te rummycuppen en te keezen. Kortom voor elk wat wils. Dit doen zij al enige jaren en, afgaande op de belangstelling, steeds tot volle tevredenheid.

Wekelijks is er gym, speciaal voor senioren onder deskundige leiding. Eveneens wekelijks is er koersballen.Tijdens de zomermaanden wordt er elke twee weken een fietstocht georganiseerd en komt u soms op plekjes waar u het bestaan niet van af wist. Ook is er gelegenheid om wekelijks Jeu de Boules te spelen.

Andere activiteiten zijn: excursies, Sint Nicolaas- en kerstviering. Jaarlijks is er, bij voldoende belangstelling, een busreis. Ook gewone gezelligheidsmiddagen staan jaarlijks op het programma zoals bijvoorbeeld bingomiddagen.

Afhankelijk van “vraag en aanbod” kan ’t Kruis themamiddagen organiseren. Op zo’n middag wordt een voor senioren actueel thema of onderwerp behandeld. Meestal vinden de activiteiten plaats op de woensdagmiddag. Dit geldt niet voor de gym en het koersballen. De gym is op dinsdagochtend en het koersballen op zaterdagochtend.

Het bestuur van KBO ’t Kruis bestaat uit zes bestuursleden. Voor hun contactgegevens klik hier: Het-KBO-bestuur-2023

Regionale en landelijke KBO organisatie

Algemeen

De KBO Heerhugowaard ’t Kruis maakt deel uit van de landelijke vereniging “KBO / PCOB”. Met ruim 250.000 leden de grootste zelfstandige seniorenbond van Nederland. U kunt u voorstellen dat de afstand tussen de afdelingen en de vereniging wel erg groot is voor een goede en vooral effectieve communicatie. Daarom zit de provincie daar nog tussen, in ons geval de KBO-Noord Holland. Een paar keer per jaar communiceren afvaardigingen van de afdelingen, dus ook Heerhugowaard ‘t Kruis, op provinciaal niveau. Hier komen onderwerpen aan de orde waar ouderen, de leden dus, mee te maken hebben. Voorbeelden daarvan zijn: de oudedagsvoorzieningen, zorg (ziektekosten- en verzekeringen, huishoudelijke hulp, mantelzorg, etc.) huisvesting, openbaar vervoer, etc. De resultaten van dit provinciaal overleg worden besproken in het landelijk bestuur “KBO / PCOB”, die is samengesteld uit afvaardigingen van de provinciale bestuurders. Deze tenslotte heeft contacten met de landelijke politiek in Den Haag.

KBO ’t Kruis maakt ook deel uit van de “Samenwerkende Ouderenbonden Heerhugowaard”, de SOH. In dit samenwerkingsverband heeft een afvaardiging van het bestuur zitting. De SOH voert regelmatig overleg met de gemeentelijke politiek en andere bestuursorganen bij onderwerpen waar de gemeente, als uitvoerend orgaan, voor verantwoordelijk is.

Ook voor jonge senioren.

Zo ziet u dat het o zo belangrijk is om lid te zijn van een seniorenbond want hoe groter ons ledenaantal hoe groter ook de stem naar de overheid. Krachten bundelen maakt ons sterk. Vooral de jeugdige senioren nodigen wij uit zich bij een seniorenbond aan te sluiten. Vanaf 55 jaar kan men al lid worden van de KBO. Sommigen voelen zich dan nog wat jong maar juist jonge senioren zijn welkom bij de KBO. Meestal nemen nieuwe en nog jonge senioren ook weer nieuwe en frisse ideeën mee die mede het beleid voor de toekomst gaan vormen. Super belangrijk..!!!

De “K” van KBO

Die “K” staat voor “Katholiek”. Binnen de KBO staat deze “K” ook wel eens ter discussie. Sommigen vinden het voor een seniorenbond niet meer passen in onze moderne maatschappij. Vooralsnog houdt de KBO vast aan zijn oorsprong: de katholieke signatuur. Dat betekent echter niet dat andersdenkenden dan geen lid van de KBO kunnen worden. De KBO, en zeker in ‘t Kruis staat open voor iedereen, ongeacht het al dan niet aanhangen van een religie en ieders mening zal worden gerespecteerd.

Hieronder vindt u de uitgaven van het magazine KBO/PCOB:

mei 2024

2024 april

Uitje 5 juni

2024 maart

Agenda jaarvergadering 2024 bijlage maart 2024

2024 Februari

2023 december

2023 november

2023 oktober

2023 september

2023 juli

2023 juni

2023 mei

2023 maart

2023 februari

2023 januari

2022 december

2022 eind oktober