KBO

Dag allemaal.

Hierbij weer wat informatie van KBO ’t Kruis : “Terugkijkend en vooruitkijkend”

Op woensdag 2 maart j.l hebben we de Algemene Ledenvergadering 2016 mogen bijwonen. Er waren in totaal 40 belangstellenden ( leden en uitgenodigden) aanwezig. Na de vergadering en de pauze werd er door Mevr. Iet van den Berg een uitleg gegeven over het NOF. Omdat het een lang verhaal was heeft Mevr. van den Berg nog even haar ervaring bij ons en haar doel hierbij op papier gezet.

————————————————————————

2 maart ’16 BEZOEK JAARVERGADERING Woensdag 2 maart om 15.00 uur was het dan zover.

Op uitnodiging kwam ik, als ambassadeur, vertellen over wat het Nationaal Ouderenfonds voor u zou kunnen betekenen en wat wij zoal doen. Best spannend want toen ik binnen stapte zat er een volle zaal. Maar de ontvangst was hartelijk en ik voelde me gelijk thuis. Na het uitserveren van een drankje aan de leden heb ik u meegenomen in : wat is het NOF en wat kan ik er halen.

Het NOF is het enige goede doel dat zich uitsluitend inzet voor ouderen. Wij bieden een helpende hand en organiseren activiteiten om te zorgen dat u zich goed kan redden, nieuwe sociale contacten opdoet en gezond ouder kan worden. Onze activiteiten en projecten richten zich op : bestrijden eenzaamheid, bestrijden armoede, vergroten van veiligheid en gezond ouder worden. Daarnaast kunt u gebruik maken van de Ouderen Ombudsman of bellen met de Zilverlijn. Of meedoen met het Ouderenpanel. Donateur worden kan ook en wij kunnen dan weer zorgen dat met uw bijdrage de strijd tegen eenzaamheid onder ouderen bestreden wordt. Mocht u vragen hebben of wilt u hulp ik kom graag bij u langs om te kijken wat de mogelijkheden voor u zijn. Voor nu is mijn schrijfruimte op en zeg ik dank voor uw tijd en aandacht. Groeten, Iet van den Berg 06 49375404 of nofheerhugowaard1@gmail.com

Verjaardagen: Wij wensen u een mooie en gezellige dag.

BIJZONDERE VERJAARDAGEN 2016

90 JAAR EN OUDER LEEFTIJD DAG DATUM

Mevr. H. Jansen-Peerdeman 93 Dinsdag 5 april 2016

Helaas is ons ook een lid ontvallen.

Op 26 februari j.l. is de heer Anthonius Oudhuis ingeslapen.

Dat hij moge rusten in vrede.

Wij wensen zijn kinderen veel sterkte toe bij de verwerking van hun verlies.

ACTIVITEITEN: Maart en April.

23 maart: Paasbingo..!! Natuurlijk weer voor paasprijzen.

06 april: Kaarten, sjoelen, rummycuppen en keezen.

20 april: Kaarten, sjoelen, rummycuppen en keezen.

——————————————

Als afsluiting nog maar even een gedichtje van Toon Hermans.

Wat rijmt op samen wandelen

Ik heb ’t al: amandelen

maar daar schiet ik geen moer mee op

ik heb iets anders in mijn kop.

zoiets van houden van elkaar

maar ‘k ben ’n slechte rijmelaar

hoe ‘k ook om inspiratie vroeg

mijn vers is nog niet vers genoeg

vergeef mij dus dit schamel pogen

dit literaire onvermogen

één ding ben ik zeker van

als ik maar van je houwen kan

dan wordt de dag

’n fijne dag voor jou en mijn

jammer van dat ennetje

dat is weer ’n slip van m’n pennetje.

Met vriendelijke groeten.

Lisa van der Klein-Voortman.

Secretaris KBO ’t Kruis.

klein.voortman@gmail.com