Jaarvergaderingen

De eerst volgende jaarvergadering is op woensdag 17 april 2019 in buurthuis de Deel. Inloop vanaf 19.45 uur. De vergadering start om 20.00 uur.

Onder dit kopje kunnen de notulen van de jaarvergaderingen en de jaarverslagen van wijkvereniging ’t Kruis gevonden worden.

Notulen Jaarvergaderingen:

Jaarverslagen: