Jaarvergaderingen

De datum van de eerst volgende jaarvergadering is op 19 april 2023 in buurthuis de Deel. Inloop vanaf 19.45 uur. De vergadering start om 20.00 uur.

De agenda voor deze avond treft u hier aan: Agenda jaarvergadering 2022 – 2023

Onder dit kopje kunnen de notulen van de jaarvergaderingen en de jaarverslagen van wijkvereniging ’t Kruis gevonden worden.

Notulen Jaarvergaderingen:

Jaarverslagen: