Jaarvergaderingen

De datum van de eerst volgende jaarvergadering is op dinsdag 16 april 2024 in buurthuis de Deel. Inloop vanaf 19.45 uur. De vergadering start om 20.00 uur.

De agenda voor deze avond wordt binnenkort online gezet.

Onder dit kopje kunnen de notulen van de jaarvergaderingen en de jaarverslagen van wijkvereniging ’t Kruis gevonden worden.

Notulen Jaarvergaderingen:

Jaarverslagen: