Jaarvergaderingen

De eerst volgende jaarvergadering is op woensdag 15 april 2020 in buurthuis de Deel. Inloop vanaf 19.45 uur. De vergadering start om 20.00 uur.

Onder dit kopje kunnen de notulen van de jaarvergaderingen en de jaarverslagen van wijkvereniging ’t Kruis gevonden worden.

Notulen Jaarvergaderingen:

Jaarverslagen: