Jaarvergaderingen

De datum van de eerst volgende jaarvergadering is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk ergens april/mei 2022  in buurthuis de Deel plaatsvinden. Inloop vanaf 19.45 uur. De vergadering start om 20.00 uur.

Onder dit kopje kunnen de notulen van de jaarvergaderingen en de jaarverslagen van wijkvereniging ’t Kruis gevonden worden.

Notulen Jaarvergaderingen:

Jaarverslagen: