IJsbaan ’t Kruis

 

Algemeen

Het in de volksmond genoemde “IJsbaanterrein” in ’t Kruis is gelegen op de hoek Rustenburgerweg/Jan Glijnisweg. Het terrein kan worden opgedeeld in een evenemententerrein en een speeltuin. Beide stukken zijn eigendom van de gemeente Heerhugowaard, echter het beheer van dit terrein is in handen van Wijkvereniging ’t Kruis. Samen met de gemeente heeft de wijkvereniging een aantal beheersafspraken gemaakt. Zo wordt het evenemententerrein jaarlijks door de wijkvereniging onder water gezet met de hoop dat het hard genoeg gaat vriezen en er een ijsbaan ontstaat. Het idee om er een ijsbaan te maken is w.s. rond 1962/1963 ontstaan. Het beheer van de ijsbaan lag lange tijd bij het ijsbaancomité “de Viersprong”. In 1978 is dit comité opgegaan in Wijkvereniging ’t Kruis. Met de mannen van het eerste uur: Jan Beers, Jan Groot, Ben de Jong is jaren later een interview geweest. De verhalen kunt u hier teruglezen:

Ben de Jong vertelt

Jan Beers vertelt

Jan Groot vertelt

 

Gebruik van het (evenementen)terrein

Het gehele terrein is een openbaar terrein. Iedereen is welkom. Wijkvereniging ’t Kruis heeft echter wel een aantal huisregels opgesteld. We hopen hiermee dat er zo min mogelijk overlast voor de omgeving is. Tevens vinden wij het belangrijk dat het gebruik van het terrein op een veilige manier gebeurd en er geen schade aan het terrein ontstaat. Alleen zo kunnen we met z’n alle nog lange tijd van het terrein gebruik maken. De huisregels kunt u verderop op deze pagina lezen.

 

Evenement organiseren op het terrein

Als u dit terrein wilt gebruiken ten behoeve van een evenement of kleine besloten activiteit, dan heeft u toestemming nodig van Wijkvereniging ’t Kruis. Er zal dan een gebruiksverklaring op worden gesteld waarin een aantal voorwaarden en afspraken worden geregeld. Daarnaast kan het zijn (afhankelijk van uw activiteit dat u een vergunning van de gemeente Heerhugowaard nodig heeft. U dient zelf voor de evt. vergunning bij gemeente Heerhugowaard te zorgen.

U vraagt een gebruiksverklaring aan door een verzoek per mail te sturen. Hierbij voegt u tevens een inrichtingstekening van het terrein, zoals u dit wilt indelen tbv het evenement. Geeft u in uw aanvraag ook de data van de opbouw en afbouw aan. Dit bespoedigd de beoordeling van uw aanvraag. Voor het aanvragen van de gebruiksverklaring en meer informatie kunt contact opnemen met de wijkvereniging middels het sturen van een mail aan: info@t-kruis.nl.

 

Huisregels

  • Tijdens uw verblijf vragen wij u om onze regels te respecteren voor uw eigen veiligheid, maar ook voor die van overige gebruikers van het terrein.
  • Wijkvereniging ’t Kruis is niet aansprakelijk te stellen voor letsel aan personen, diefstal, vermissing en/of beschadigingen van/aan uw persoonlijke eigendommen anders dan voortvloeit uit de wet.
  • Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is het niet toegestaan zich op het (ijsbaan)terrein te begeven/rond te hangen. Behalve ten tijde van evenementen waarbij een andere eindtijd geldt. Dan geldt de eindtijd van het evenement.
  • Personen die zich schuldig maken aan ongewenst gedrag worden door de aanwezige bestuurders, leden en/of vrijwilligers – eventueel met hulp van de politie – verwijderd van het terrein. Als ongewenst gedrag wordt o.a. gezien: (seksuele)intimidatie, agressie, vandalisme, grof taalgebruik, discriminatie en het zich met opzet niet houden aan de huisregels.
  • Het is bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van wapens en soft- of harddrugs is verboden.
  • Bij evenementen maken wij foto’s die gebruikt worden op onze website. Indien u hier bezwaar tegen heet kunt u ons dit laten weten.

 

Wat te doen bij calamiteiten?

Al naar gelang de ernst van de calamiteit schakelt u zelf de hulpdiensten in. Zij kunnen u verder helpen. Ook wanneer er bijv. een AED nodig mocht zijn weet de meldkamer hoe de hulpverleners bij de dichtstbijzijnde AED kunnen komen. Ter info: schuin tegenover de ijsbaan hangt aan de buitenmuur van buurthuis De Deel (Jan Glijnisweg 43) een AED. Het openen van deze kast gebeurd door de opgeroepen AED hulpverlener.

 

Foto’s van het terrein

[Best_Wordpress_Gallery id=”66″ gal_title=”IJsbaanterrein”]