Wie zijn wij?

Wijkvereniging ’t Kruis is een vereniging die als doel heeft de bewoners van de wijk en natuurlijk daarbuiten, dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt voornamelijk door gezellige en leuke activiteiten te organiseren.

Het doel van de vereniging is de saamhorigheid te vergroten door activiteiten te organiseren die liggen op het gebied van recreatie en sociale contacten.

De wijkvereniging is primair bedoeld om, door middel van een aantal onder haar auspiciën te organiseren evenementen, de onderlinge band tussen de buurtbewoners te bevorderen en te verstevigen.

In voorkomende gevallen zal de wijkvereniging ook algemene belangen van de buurt behartigen. Daarbij zal overigens worden vermeden politiek stelling te nemen.

Lid worden kan hier