Dhr. Piet en Dhr. Niek van Stralen

Bij onze ouders Dirk van Stralen en Annie Vlaar is er twee keer een overval geweest op de Jan Glijnisweg 31, de eerste keer was onder melkers- tijd waarbij een raam door een van de overvallers kapot werd geschoten. Annie, Nico en Piet werden buiten onder schot gehouden en zij moesten hun handen omhoog houden, terwijl er andere overvallers het huis doorzochten naar geld. Ze zijn gevlucht met het geld wat in huis was. Bij de tweede overval een half jaar later werd er een overvaller doodgeschoten door een Duitse soldaat. Eén van de zoons van de boerderij ging hulp halen bij de Duitsers die gelegerd waren bij de luchtafweerbunker. Ze omsingelden de boerderij, de overvallers schoten op de Duitse soldaten en hierbij schoot een van de Duitse soldaten een overvaller dood. Vader Dirk van Stralen ging na de overval naar de pastorie naar Pastoor Verhoofstad om te telefoneren naar de politie. Terwijl hij bij de pastorie was, kwam er n van de overvallers, een Duitser, of hij een fiets kon krijgen. Deze overvaller werd ter plekke vastgehouden en overgeleverd aan de politie.
Ook kwamen er rond 1942 Duitse soldaten bij hen thuis om te kijken of het paard van Dirk van Stralen gevorderd kon worden, maar ze zagen er van af, lieten het paard laten staan.
Op het land van Dirk van Stralen is er door de Duitsers in 1943 een luchtafweer bunker gebouwd  om de Engelse vliegtuigen neer te schieten die onderweg waren naar Duitsland om daar steden te bombarderen. De vliegroute van de Engelse bommenwerpers ging namelijk boven Heerhugowaard. Een keer is er op de bommenwerpers geschoten met een mitrailleur vanuit de luchtafweerbunker, maar dat had geen resultaat. Wel moest Nico van Stralen in een greppel schuilen voor de kogels die vanuit de Engelse bommenwerper op de Duitse soldaten in de bunker werden geschoten. Kort na de oorlog is de bunker gesloopt en heeft Dirk van Stralen een kippen hok gebouwd van de stenen van de luchtafweerbunker.
Er waren vier Duitse soldaten gelegerd in de bunker, het waren geen hoge Duitse officieren, maar gewone soldaten die thuis ook een gezin hadden. Eén van de soldaten kon heel goed Nederlands praten, omdat hij voor de oorlog in Limburg in de mijnen had gewerkt. Op de foto van september 1944, gemaakt door de Engelsen, zie je de Jan Glijnisweg/Rustenburgerweg met de luchtafweerbunker midden op het land van Dirk van Stralen. En zie je nog de bomen (met schaduw van de bomen) rechts van de Rustenburgerweg.Die kort daarna allemaal zijn omgezaagd voor brandstof voor de winter.