Mini Playback Show

Het was de bedoeling om op zondag 22 maart 2020, 14.30 uur, de Mini Playbackshow terug te laten keren naar ‘t Kruis. Helaas hebben we moeten besluiten, om de Mini Playbackshow niet plaats te laten vinden. De organisatie volgt de ontwikkelingen rondom de Coronamaatregelen op de voet. Zodra het weer kan, zullen we een andere datum zoeken en dit communiceren.

Kinderen tot en met 12 jaar krijgen de kans om op het podium te laten zien hoe goed zij hun idool kunnen imiteren. De kinderen playbacken het door hen gekozen nummer zo goed mogelijk, maar er wordt uiteraard ook gelet op de aankleding! Er zijn mooie prijzen te winnen!

Voor de kinderen die mee doen, is het natuurlijk ook waanzinnig leuk als zij een heel mooi publiek hebben om voor op te treden! Dus opa’s, oma’s, ooms, tantes en buren.. schroom vooral niet om die kanjers aan te moedigen!

Deelnemen kan alleen als je je vooraf opgeeft via info@t-kruis.nl. Deelname is gratis.
Vermeldt daarbij je naam , leeftijd en uiteraard welk liedje je gaat doen. Wij verzorgen de muziek.