Enquête

Op deze pagina kunt u een enquête vinden.

Waarom deze enquête?

Wijkvereniging ’t Kruis wil graag weten wat er bij u leeft!

Wijkvereniging ’t Kruis……………….wie zijn wij?
Wijkvereniging ’t Kruis is destijds opgericht met als doel het vergroten van de saamhorigheid van de bewoners in de wijk ’t Kruis. Dit doen wij door activiteiten te organiseren die liggen op het gebied van recreatie en sociale contacten. Met de komst van de wijk Oostertocht en het feit dat veel kinderen vanuit deze “nieuwe” wijk naar ’t Kruis op school gingen zijn beide wijken meer met elkaar vergroeit geraakt. Onze wijkvereniging richt zich daarom dan ook op de bewoners van beide wijken.

Het dagelijks bestuur van de wijkvereniging bestaat uit 5 leden. Naast het bestuur zijn er vele vrijwilligers actief die bij de diverse evenementen helpen. Ook heeft onze wijkvereniging het beheer van de ijsbaan in ’t Kruis. Wanneer het weer het toelaat zorg onze ijsmeester ervoor dat alle bewoners van onze wijk heerlijk gebruik kunnen maken van de natuurijsbaan. Daarnaast behartigen wij de algemene belangen van de buurt in samenwerking met het wijkpanel.
Het doel van deze enquête is 3-ledig.

Wij willen:
1.    weten wat wij kunnen betekenen voor onze wijkbewoners;
2.    de behoefte peilen voor het organiseren van uiteenlopende activiteiten voor diverse doelgroepen;
3.    inzicht krijgen in de naamsbekendheid van wijkvereniging ’t Kruis.

Om dit doel te bewerkstelligen willen wij uw medewerking vragen. Wij verzoeken u dan ook deze enquête voor ons in te vullen.

* Dit is een verplicht veld